Comuna Şanţ a fost înfiinţată în jurul anului 1600, la început fiind un cătun al comunei mamă Rodna Veche, iar din 1773 este atestată documentar ca o comună de sine stătătoare, sub denumirea de Rodna Nouă şi apoi Şanţ (din 1925 prin legea "Reorganizării Administrativ Teritoriale" promulgată prin decret regal). Numele de Şanţ i-a fost dat de latinescul “fo satum” ceea ce înseamnă val de pământ, denumire ce provine de la “şanţurile şi întăriri” construite pe aceste locuri împotriva năvălitorilor şi pentru stabilirea graniţei de-a lungul râului Cobaşel, afluent al Someşului Mare.

 

Comuna Şanţ este situată la aprox. 650 m altitudine la poalele Vârfului Ineu din Munţii Rodnei, fiind înconjurată din toate părţile de munţi înalţi: la nord Ineul (2279 m), Beneşul (1580,40 m), Ineuţul (2212,56 m); la est Rotunda (1188,81 m), Vârful Omului (2010,2 m), Cucureasa (1778,24 m); la sud-vest muntele Cornu (1300 m), etc. Aceşti munţi formează o cunună tăiată de văi şi constituie un scut puternic, ceea ce face ca temperatura să fie moderată şi comuna să fie mai puţin expusă vânturilor şi furtunilor. Suprafaţa vetrei satului este de 99 ha la care se adauga satul Valea Mare cu 16 ha.

 

Ocupaţiile de bază ale celor peste 3450 de locuitori din cele două sate - Şanţ şi Valea Mare - ale comunei Şanţ sunt: exploatarea şi prelucrarea lemnului, activităţi de îngrijire şi regenerare a pădurii coordonate de Ocolul Silvic "Izvorul Someşului", agricultura, creşterea animalelor şi ţesutul la război.

 

În prezent este important de menţionat dezvoltarea economică, turistică, cultural - spirituală, a învăţământului, a asistenţei medicale şi sociale din comună:

 

  • Copiii din comuna noastră învaţă în patru grădiniţe amenajate corespunzător - trei la Şanţ şi una la Valea Mare - şi în trei şcoli moderne- două la Şanţ şi una la Valea Mare. În cele trei grădiniţe de la Şanţ îşi desfăşoară activitatea 174 de copii şi 8 educatoare iar în cea de la Valea Mare 20 de copii. În cele două şcoli de la Şanţ învaţă 200 de copii în clasele 1-4 alături de 10 învăţătoare, 194 de copii în clasele 5-8 alături de 14 profesori, iar în şcoala de la Valea Mare 23 de copii în clasele 1-4.

 

  • Parcul de joacă pentru copii şi cel pentru adulţi sunt modern amenajate şi oferă toate condiţiile pentru relaxare şi distracţie atât pentru cei mici cât şi pentru cei mari.

 

  • Dispensarul şi Casa de Bătrâni sunt clădiri noi cu dotare modernă (inclusiv salvare proprie) şi oameni competenţi.

 

  • Viaţa spirituală a locuitorilor comunei se menţine şi dezvoltă într-un lăcaş de cult impunător care datează din 1906, cu o arhitectură deosebită creată de renumitul arhitect austriac H.G. Rudolf Adllaf şi cu un iconostas de o valoare inestimabilă, pictat de celebrul Octavian Smighelschi.
 

RO-427285 Loc. Şanţ, Jud. Bistriţa-Năsăud, Str. Principală Nr. 92
Tel./Fax: 0263-379007
E-mail: primarie@comunasant.ro