ISTORIC 

         
Înainte de 1948, respectiv înainte de naţionalizare, pădurile administrate de O.S. Izvorul Someşului au apartinut comunelor Şanţ şi Poiana Ilvei, care au făcut parte din cele 44 de comune grănicereşti din fostul regiment II de graniţă Năsăud. La desfiinţarea regimentului, în anul 1851, fiecare comună şi-a luat în administrare pădurile de pe raza ei, formând pădurile comunale, până în 1948 când au ajuns în proprietatea statului.Ocolul Silvic Izvorul Someşului a fost înfiinţat în anul 2002 ca structură silvică aparţinând Consiliului Local Şanţ desfăşurându-şi activitatea în baza autorizaţiei de funcţionare nr. 18 din 02.08.2002, prin redobândirea proprietăţii asupra terenurilor forestiere a comunelor Şanţ  şi Poiana Ilvei.

AŞEZARE

Ocolul Silvic Izvorul Someşului  este situat  în Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei la interferenţa dintre trei masive muntoase: sud estul Munţilor Rodnei, nord -vestul Munţilor Suhard şi nordul Munţilor Bârgăului.Din punct de vedere administrativ Ocolul Silvic Izvorul Someşului se întinde pe suprafaţa a două judeţe, respectiv judeţul Bistriţa Năsăud ( 7772,2 ha) – bazinul superior al Someşului Mare şi judeţul Suceava ( 4283,38 ha) – bazinul superior al Bistriţei. Cadrul natural al ocolului este specific montan şi premontan, corespunzător munţilor înalţi şi mijlocii.

FOND FORESTIER

Ocolul Silvic Izvorul Someşului administrează o suprafaţă de 12.055,58 fond forestier proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, din care:- 10449,58 ha proprietate publică a comunei Şanţ;- 1606,00 ha proprietate publică a comunei Poiana-Ilvei.De asemenea, avem încheiate 400 contracte cu persoane fizice pentru prestarea de servicii silvice, la o suprafaţă de circa 200 ha.Arboretele administrate de ocolul silvic sunt repartizate în trei etaje de vegetaţie :- montan de molidişuri;- montan de amestecuri;- montan-premontan de făgete.
Repartizarea speciilor în cadrul ocolului este următoarea: MO 70%; FA 12%; BR 9%; PAM 3%; FR 2%; DR1%; DT 2%; DM 1%.Conform planurilor decenale de recoltă din amenajamentul silvic în vigoare şi cel în curs de redactare (dupa conferinţa a II-a de amenajare) posibilitatea anuală pe natura de produse este de 58.000 mc/an.  
Ocolul Silvic Izvorul Someşului dispune în prezent de 3 pepiniere silvice din care 2 (1 Iunie şi Vl. Pustie) pe raza judeţului B-N, a treia aflându-se pe raza judeţului Suceava (Gândacu).


ACTIVITĂŢI

Gestionarea durabilă a pădurilor.Valorificarea în condiţii de eficienţă economică a masei lemnoase aprobate pentru recoltare.Valorificarea în condiţii de eficienţă economică pentru produsele nelemnoase ale pădurii.Executarea de lucrări de întreţinere şi reparare a drumurilor autoforestiere.Asigură integritatea fondului forestier şi pastoral.Organizează şi execută paza fondului forestier.Ia măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor.Execută lucrări de regenerare a pădurilor.Prestează,la cerere, contra cost, servicii de specialitate în păduri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.Producerea de puieţi forestieri.

 


Ocolul Silvic Izvorul Someşului Mare R.A.


Adresa: judeţul Bistriţa Năsăud, Loc. Şanţ, Str. Principală, nr. 588

 

Şef Ocol: ing. Nechita Jelu

Fond Forestier: ing. Filipoi Florea, ing. Ursa Leon

Cultură şi Refacere: ing. Grapini Macedon

Responsabil proprietăţi persoane fizice: ing.  Hădărău Augustin Ioan                                                              

Pază şi protecţie: ing. Moisil Silviu Ionuţ

Contabil: ec. Domide MariaSecretară: Sâmgeorzan LucicaCasier: ec. Cotul Corina

Magazionier: Sîngeorzan ŞtefanGuard: Sîngeorzan Octavia

Brigadieri: Filipoi Victor, Cotul Silviu, Cîmpan Vasile Ioan, Pomohaci Sandu

Maistru lucrări: Cotul OctavianŞoferi: Cotul Valentin1

6 pădurari

12 muncitori

Pagini inrudite ale "Ocolul Silvic"

Personal O.S.

detalii

Organigrama O.S.

detalii

Arondarea O.S.

detalii

Documente publice OS

detalii
 

RO-427285 Loc. Şanţ, Jud. Bistriţa-Năsăud, Str. Principală Nr. 92
Tel./Fax: 0263-379007
E-mail: primarie@comunasant.ro